مسکن مهر


وزیر تعاون: اینکه افراد چه زمانی بخواهند مسکن مهر را بسازند به دولت ارتباطی ندارد درحالی که هیات دولت چندی پیش مصوب کرد تعاونی های مسکن مهر از زمان تحویل زمین 99 ساله، فقط 4 ماه مهلت دریافت پروانه ساخت دارند در غیر اینصورت زمین از آنها گرفته می شود، اما وزیر تعاون روز گذشته اعلام کرد زمین 99 ساله مال مردم است و اینکه افراد چه زمانی بخواهند پروژه مسکن خود را بسازند به دولت ارتباطی ندارد. محمد عباسی به مهر گفته است: اینکه افراد چه زمانی بخواهند پروژه مسکن خود را بسازند به دولت ارتباطی ندارد، ولی زمین از حالا می تواند به نام آنها ثبت شود و افراد هر زمان خواستند کار را دنبال کنند. وزیر تعاون همچنین درباره انصراف از مسکن مهر گفت: انصراف به این معنی که افراد متضرر شده باشند وجود ندارد. اما برخی ممکن است اولویت خود را در حال حاضر تغییر داده باشند و مسکن را در مراحل بعدی دنبال کنند در هر حال اینها را نمی توان انصرافی دانست.