رونق غیر تورمی مسکن در راه است ، مسکن کلید خروج از رکود است ؟


با توجه به نظریه کارشناسان امید بخش مسکن برای خروج از رکود این است که قیمت مسکن به کف برسد و بانک مرکزی اواخر سال گذشته تاکید کرد قیمت مسکن به کف رسیده است. دولت وبانک مرکزی طی ماههای اخیر حدود 10 مدل از انواع تسهیلات ساخت و خرید مسکن را تصویب وابلاغ کرده اند که در میان تسهیلات تی که برای ساخت مسکن هم در نظر گرفته شده قابل تبدیل به فروش اقساطی و انتقال به خریدار است. طبق نظریه کارشناسان مسکن با توجه به امضاء بر جام اولین خیز خروج از رکود مسکن از خرداد شروع و در پایان شهریور وارد دوران رونق می شود.